Platforma kooperacji Politechniki i Stoczni Gdańsk

Politechnika Gdanska. Fot Agencja CZAS

Politechnika Gdanska. Fot. Janusz Wikowski_Agencja CZAS

GDAŃSK. Politechnika Gdańska podpisała umowę ramową o współpracy z dużym podmiotem gospodarczym z regionu. Jest nim Stocznia Gdańsk S.A. wraz z działającą na jej terenie spółką GSG Towers.

Zgodnie z umową instytucje te mają uczestniczyć we wzajemnej wymianie doświadczeń, wiedzy i potencjału w zakresie interesujących je dziedzin i dyscyplin naukowych.

Zawarciu porozumienia przyświecała idea stworzenia platformy kooperacji uczelni i stoczni, umożliwiającej realizację wspólnych celów naukowych i gospodarczych. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu pracowników Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG, specjalizujących się w realizacji projektów wdrożeniowych na linii nauka – biznes.

Strony zobowiązały się do wykorzystania potencjału PG w celu świadczenia innowacyjnych usług na rzecz stoczni. Będą dążyć do realizacji prac badawczo-rozwojowych, mających na celu opracowanie nowych produktów i technologii oraz wdrożenie ich w ramach transferu technologii. Współpraca obejmie także doradztwo naukowo-badawcze, konsultacje oraz ekspertyzy techniczne. Możliwe będzie także wspólne ubieganie się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych ze źródeł zewnętrznych. Porozumienie stanowi również zobowiązanie do inwestowania w kapitał ludzki. Poprzez wspólne ustalanie tematów prac magisterskich i doktorskich oraz organizowanie praktyk w stoczni Politechnika Gdańska wyedukuje przyszłych jej pracowników. Bieżąca współpraca będzie kontynuowana w grupach i zespołach roboczych.

W imieniu uczelni umowę sygnował rektor PG – prof. Henryk Krawczyk. Partnera – Stocznię Gdańsk S.A. i GSG Towers – reprezentowali członkowie zarządu: Jarosław Łasiński oraz Adam Kowalski.

– Wieloletnie doświadczenie Politechniki we współpracy z biznesem jest cenione w kraju i za granicą. Współpraca z rodzimym biznesem jest istotna nie tylko dla rozwoju naszej uczelni, ale także dla rozwoju całego regionu. Wierzę, że podpisana dziś nowa umowa spowoduje, że znajdziemy wiele obszarów współpracy ze Stocznią i że przyniesie ona konkretne rozwiązania – stwierdził rektor PG, prof. Henryk Krawczyk.

Przedstawiciele stoczni zaprezentowali obszary swej działalności oraz stojące przed nią wzywania. Jej prezes, Jarosław Łasiński, podkreślił, że kieruje firmą stabilną, rentowną, która może pochwalić się wieloma osiągnięciami. Stocznia chciałaby przekształcić się z firmy będącej podwykonawcą w dostarczyciela całościowego produktu. Dlatego ważna jest dla niej współpraca z naukowcami oraz nawiązywanie kontaktów międzynarodowych.

– Najważniejsze jest, by był dialog pomiędzy nauką a biznesem. My, jako Grupa Stoczni Gdańsk, jesteśmy gotowi go prowadzić – powiedział Jarosław Łasiński, prezes zarządu Stoczni Gdańsk S.A. i GSG Towers sp. z o.o. – Mam nadzieję, że współpraca z Politechniką Gdańską przyniesie stoczni rozwiązania przybliżające nas do osiągnięcia naszego celu.

Podpisanie umowy odbyło się 10 lutego br.

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *