Nagrody im. Jana Uphagena dla dr Klimaszewskiej i dr Kolanowskiej

M.Kolanowska,Peru, archiwum prywatne

GDAŃSK. Nagrody Miasta Gdańska im. Jana Uphagena dla młodych naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego: dr Anny Klimaszewskiej i dr Marty Kolanowskiej.

Dr Anna Klimaszewska i dr Marta Kolanowska z Uniwersytetu Gdańskiego zostały laureatkami Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za rok 2014.

A. Klimaszewska, wrchiwum prywatne

Dr Anna Klimaszewska z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego otrzymała nagrodę w kategorii nauk humanistycznych za znaczący wkład w poznanie historii prawa francuskiego oraz jego wpływów na przekształcenia polskiego systemu prawa.

Dr Marta Kolanowska z Wydziału Biologii UG zdobyła nagrodę w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych za znaczący wkład w poznanie taksonomii i filogeografii storczykowatych.

Nagroda Miasta Gdańska im. Jana Uphagena to najważniejsze wyróżnienie na Pomorzu dla młodych badaczy. Nagrodę dla młodych naukowców pod nazwą „Młody Heweliusz” ustanowiono w 2003 roku, a od 2006 nosi nazwę Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena.  Badacze z Uniwersytetu Gdańskiego są jej laureatami od początku ustanowienia. W gronie wyróżnionych znaleźli się: dr Sławomir Antkiewicz (2003), dr Oktawian Nawrot (2004), dr Karol Horodecki i dr Monika Bokiniec (2006), dr Kamil Zeidler (2007), dr Michał Harciarek (2008), dr Paweł Antonowicz i dr Robert Łyżeń (2009), dr Sylwia Freza i dr Magdalena Giers (2011), Jakub Szlachetko (2012), Piotr Kitowski (2013), dr Anna Klimaszewska i dr Marta Kolanowska (2014).

Uroczystość wręczenia Nagrody Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za rok 2014 odbędzie się 6 lutego 2014 roku w Domu Uphagena w Gdańsku przy ul. Długiej 12, o godz. 14.00.

Dr Anna Maria Klimaszewska jest adiunktem w Katedrze Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; od 2014 roku jest także profesorem wizytującym (visiting professor) Uniwersytetu w Tuluzie we Francji na Wydziale Nauk Politycznych.

Swoje zainteresowania badawcze koncentruje przede wszystkim na historii prawa francuskiego oraz jego oddziaływania na kształtowanie się polskiej kultury prawnej. Zdobywa zagraniczne granty na swoje badania (m.in. Harvard University). Obecnie w ramach grantu, który zdobyła w konkursie OPUS Narodowego Centrum Nauki, kieruje projektem pt. „Implementacja zasad francuskiego prawa handlowego w Księstwie Warszawskim, konstytucyjnym Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Krakowskiej – Code de commerce w zderzeniu z polskimi realiami”).

Dr Anna Klimaszewska  na podstawie swoich badań podważyła m.in. dotychczas prezentowane w polskiej literaturze poglądy dotyczące napoleońskiego kodeksu handlowego – Code de commerce oraz realizacji idei kodyfikacji prawa cywilnego materialnego we Francji.

Jest autorką dwóch nagrodzonych monografii: „Code de commerce – francuski Kodeks handlowy z 1807 roku” oraz „Code noir – u źródeł ordonansu Ludwika XIV w sprawie niewolników” (współautor – M. Mosakowski), a także 20 artykułów i rozdziałów w książkach (w języku francuskim, angielskim i polskim). Jest także laureatką comiesięcznego Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

 

M.Kolanowska,Peru, archiwum prywatne M. Kolanowska, 1, fot. archiwum prywatne

Dr Marta Kolanowska  z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi badania dotyczące taksonomii i filogenezy (klasyfikacji i rozwoju rodowego) Orchidaceae wykorzystując narzędzia do modelowania niszy ekologicznej (jest to określenie rozmieszczenia kompleksów klimatycznych odpowiednich dla badanego gatunku przy użyciu algorytmów komputerowych).

Jej zainteresowania naukowe obejmują również zagadnienia bioróżnorodności i ochrony przyrody. Największym osiągnięciem młodej badaczki jest opisanie mechanizmu inwazji eurazjatyckiego gatunku storczyka, kruszczyka szerokolistnego (Epipactis helleborine), w Ameryce Północnej. W swoich badaniach wykorzystuje komputerową technikę modelowania rozmieszczenia nisz ekologicznych.

Jest autorką 89 artykułów naukowych w języku polskim i angielskim,  4 monografii i 3 rozdziałów w książkach. Jest także laureatką stypendium „START” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. W ramach grantów Unii Europejskiej SYNTHESYS (Integrated Activities grant) przebywała na zagranicznych stypendiach w Wiedniu i Londynie.

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *