Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego dla młodych naukowców

GDAŃSK. Cztery sposób pięciu dorocznych nagród dla młodych pracowników nauki, które przyznaje Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Prezydent Miasta Gdańska znalazły się w rękach młodych doktorów, którzy obronili doktoraty na Uniwersytecie Gdańskim. Jeden laureat jest z Politechniki Gdańskiej. Nagrody przyznawane są młodym pracownikom nauki za wybitne osiągnięcia.

Zarząd Gdańskiego Towarzystwa Naukowego przyznał pięć równorzędnych nagród naukowych dla młodych pracowników nauki za rok 2014 (są to nagrody za prace naukowe ukończone lub opublikowane w 2014 roku, z zakresu dziedzin odpowiadających poszczególnym Wydziałom Towarzystwa). W gronie laureatów znalazła się czwórka reprezentantów Uniwersytetu Gdańskiego:

W dziedzinie nauk matematyczno-fizyczno-chemicznych  nagrodę otrzymała dr inż. Anna Jakimska (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG GUMed)  za rozprawę doktorską pt.: ,,Oznaczanie farmaceutyków i związków pokrewnych w środowisku wodnym z wykorzystaniem techniki LC-MS/MS oraz LC-QTOF-MS”.”

W dziedzinie nauk o Ziemi nagrodę otrzymała dr Małgorzata Anna Kinder (Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego) za rozprawę doktorską pt. „Sedymentologiczny i geochemiczny zapis zmian środowiska w rocznie laminowanych osadach jeziora Szurpiły”.

W dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych nagrodę otrzymał dr Piotr Kitowski (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego) za rozprawę doktorską pt. „Sukcesja spadkowa w mniejszych miastach Prus Królewskich w II połowie XVII i XVIII wieku (województwo pomorskie). Studium historyczno-prawne”

W dziedzinie nauk biologicznych i medycznych nagrodę otrzymał dr inż. Dawid Nidzworski (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed)  za rozprawę doktorską pt. „Nowe metody wykrywania wirusa grypy i rzekomego pomoru drobiu”.

W dziedzinie nauk technicznych nagrodę otrzymał  dr inż. Andrzej Kwiatkowski z Politechniki Gdańskiej za rozprawę doktorską pt. „Algorytmy przetwarzania widm Ramana w procesie detekcji substancji chemicznych”.

 

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *