„Klawisz” – zawód społecznego szacunku i zaufania

sztum smn  1f

SZTUM.  – Możemy być dumni. Zakład Karny w Sztumie to bardzo dobry i solidny pracodawca, to instytucja, z którą samorząd lokalny doskonale współpracuje. Funkcjonariusz Służby Więziennej stał się tu tradycyjnym zawodem tego regionu, zawodem społecznego szacunku i zaufania – powiedział burmistrz Sztumu.

Uroczystość 100-lecia więzienia w Sztumie

4 września 2014 roku był dla całej społeczności Sztumu wielkim świętem. Minister Sprawiedliwości, parlamentarzyści, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i inni licznie zgromadzeni goście uczestniczyli w jubileuszu sztumskiej jednostki penitencjarnej i w uroczystym nadaniu jej sztandaru.

Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w kościele św. Anny w Sztumie, której przewodniczyli Biskup Diecezji Elbląskiej ks. dr Jacek Jezierski i Naczelny Kapelan Więziennictwa ks. dr Paweł Wojtas.

Dalsza część uroczystości kontynuowana była na Placu Wolności. Po złożeniu meldunku Ministrowi Sprawiedliwości o rozpoczęciu uroczystości oraz odegraniu hymnu państwowego oraz przywitaniu przybyłych gości, odczytany został Akt wręczenia sztandaru Zakładowi Karnemu w Sztumie. Następnie odbyła się ceremonia wbijania gwoździ honorowych. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. bp Jacek Jezierski w asyście ks. Tomasza Balińskiego, od 17 lat więziennego kapelana katolickiego w Sztumie i ks. Dariusza Jóźwika, kapelana prawosławnego posługującego w jednostkach penitencjarnych okręgu gdańskiego. Z rąk Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego, sztandar odebrał ppłk Jan Morozowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie.

„Wasza służba charakteryzuje się tym, że każdy dzień niesie z sobą nowe wyzwania. Jest to kontakt z ludźmi. Z jednej strony z ludźmi, którzy są zagubieni, z drugiej strony z ludźmi, którzy są brutalnymi bandytami, którzy powinni być izolowani i Wy to musicie robić, utrzymując wszystkie standardy funkcjonowania w państwie demokratycznym” – minister do zebranych na Placu Wolności Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki. „To dla mnie wielki honor być tu dziś z Wami. Bardzo chciałbym Wam podziękować, że mogę uczestniczyć w obchodach 100 lecia tego więzienia i z okazji nadania sztandaru” – dodał minister.

„Sztumski zakład karny to szczególna jednostka na penitencjarnej mapie Polski. Nie tylko ze względu na osadzonych, którzy tu odbywają karę, sprawców poważnych przestępstw, którzy odbywają długotrwałe wyroki. Ale przede wszystkim ze względu na zatrudnionych tutaj ludzi, funkcjonariuszy i pracowników. Sam w swoim życiu zawodowym miałem możliwość podglądania ich profesjonalnej pracy. I wiem, że miasto Sztum jest ze swego zakładu karnego dumny” – stwierdził Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Jarosław Kardaś,

Ważną częścią uroczystości była ceremonia wręczenia odznaczeń resortowych. Otrzymało je pięciu funkcjonariuszy oraz kapelan w sztumskim zakładzie karnym. Uhonorowano także st. kpr. Adama Manistę odznaką Semper Paratus (Zawsze gotów) za uratowanie życia mężczyźnie uwięzionemu w płonącym samochodzie. Złotą odznakę Za zasługi w pracy penitencjarnej minister wręczył także Leszkowi Taborowi, Burmistrzowi Miasta i Gminy w Sztumie, którego otwartość i zaangażowanie stanowić może bardzo dobry przykład owocnej współpracy samorządu lokalnego ze Służbą Więzienną.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Burmistrz – „Dzisiaj naprawdę możemy być dumni. Zakład Karny w Sztumie to bardzo dobry i solidny pracodawca, to instytucja, z którą samorząd lokalny doskonale współpracuje. Funkcjonariusz Służby Więziennej stał się tu tradycyjnym zawodem tego regionu, zawodem społecznego szacunku i zaufania”.

W święcie sztumskich więzienników uczestniczyli także – oprócz Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego, Posła na Sejm RP Stanisława Chmielewskiego, Senatora RP Leszka Czarnobaja, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzego Kozdronia i Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk. Jarosława Kardasia – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku ppłk Radosław Chmielewski, byli Dyrektorzy Generalni Służby Więziennej gen. Marek Szostek i płk Henryk Biegalski oraz przedstawiciele władz samorządowych, sądownictwa i prokuratury, kurateli sądowej, duchowieństwa, służb mundurowych, środowiska naukowego i medycznego, szkolnictwa, placówek kulturalnych i opiekuńczych, przedsiębiorcy, liczne gremium emerytowanych funkcjonariuszy oraz delegacje zagranicznych służb penitencjarnych i dyrektorzy aresztów śledczych i zakładów karnych okręgu gdańskiego.

Następnie – w uroczystej oprawie, z towarzyszeniem orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej i Kompani Honorowej Zakładu Karnego w Sztumie – uczestnicy święta przemaszerowali ulicami miasta.

Ostatni element obchodów jubileuszu sztumskiej jednostki penitencjarnej odbył się w sali kino – teatru Powiśle w Sztumie, gdzie zgromadzeni goście obejrzeli reportaż o historii więzienia w Sztumie, zrealizowany przez gdański ośrodek telewizji publicznej. Następnie odbyła się promocja książki Krzysztofa Czermańskiego pt. „Więzienie w Sztumie w epoce totalitaryzmów 1933 – 1956”. Na koniec wystąpił, nagrodzony gromkimi brawami, zespół Polskiej Filharmonii Kameralnej w Sopocie.

***

Zakładu Karny w Sztumie jest jednostką typu zamkniętego i półotwartego. Przeznaczony jest dla skazanych mężczyzn, recydywistów penitencjarnych. W zakładzie funkcjonują dwa oddziały penitencjarne, wyodrębniony oddział mieszkalny, w którym przebywają osadzeni zakwalifikowani do nauczania w szkole oraz oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.

W 1910 roku pruski Zarząd Więziennictwa w Berlinie ogłosił przetarg na budowę Centralnego i Młodzieżowego Więzienia dla Prus Wschodnich oraz Zachodnich. W przetargu wystartowało miasto Sztum i wygrało go. Budowę zakładu ukończono w 1914 roku. Więzienie składało się z gmachu dla administracji i pawilonu mieszkalnego na ok. 400 skazanych. Otoczono je czterometrowym murem. Zakład funkcjonował w systemie celkowym. W latach pięćdziesiątych więzienie przekwalifikowano na zakład dla przestępców młodocianych i pierwszy raz karanych. Natomiast od 1984 roku zakład jest miejscem izolacji dla recydywistów.

Od 1991 roku Zakład Karny w Sztumie i Sztumskie Centrum Kultury organizują Ogólnopolski Przegląd Sztuki Więziennej. Od 2004 roku impreza rozszerzyła swój zasięg i ma charakter międzynarodowy. Wystawę prac konkursowych można oglądać w czerwcu i lipcu każdego roku w salach sztumskiego kino-teatru.

Mjr Robert Witkowski

 

sztum 1e sztum 1d sztum 1c sztum 1aZdjęcia: Grzegorz Gromko

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *