Jacek Rybicki na czele Rady Programowej Radia Gdańsk

rybicki jacek solidarnosc_org

Jacek Rybicki – przewodniczący Rady Programowej Radia Gdańsk.

GDAŃSK/MEDIA. Jacek Rybicki, działacz „Solidarności” został przewodniczącym Rady Programowej Radia Gdańsk. Wiceprzewodniczącymi są: Piotr Niedźwiecki i Danuta Makowska.

14 marca br. ukonstytuowała się Rada Programowej Radia Gdańsk wybrana na 4-letnią kadencję przez Radę Mediów Narodowych. Większość w Radzie mają przedstawiciele PiS oraz osoby związane z tym ugrupowaniem.

Zgodnie z ustawą 10 członków Rady desygnowały ugrupowania parlamentarne. PiS miał prawo do zgłosić 5 kandydatów, PO- 3 i po jednym – Kukiz’15 oraz Nowoczesna. Natomiast pięć członków Rada Mediów Narodowych wybrała spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. Największe stowarzyszenie dziennikarzy, skupiające ponad 2,5 tys. członków – SDP nominowało do Rady red. Tadeusza Woźniaka, publicystę „Dziennika Bałtyckiego”, reportażystę – prezesa Oddziału Gdańskiego SDP.

Skład Rady Programowej Radia Gdańsk powołanej uchwałą Rady Mediów Narodowych Nr 38/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r.:

1. Dawid Krupej

2. Beata Iżyłowska

3. Danuta Makowska

4. Piotr Niedźwiecki

5. Jacek Rybicki

6. Magdalena Czarzyńska – Jachim

7. Magdalena Marszałkowska

8. Janusz Trus

9. Dorota Wiśniewska

10. Ewa Lieder

11. Adam Chmielecki

12. Waldemar Jaroszewicz

13. Antoni Kakareko

14. Michał Rzepiak

15. Tadeusz Woźniak

Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym mediów publicznych (radia, telewizji).

Działa w oparciu o znowelizowaną ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, statut spółki i regulamin rady programowej oraz ustawę o mediach narodowych. Rada Programowa reprezentuje społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową spółki. Rada Programowa podejmuje uchwały zawierające oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych.

Rada Programowa opiniując działalność programową spółki, ocenia sposób realizacji zadań publicznej radiofonii określonych w art. 21 ust. 2 ustawy O Radiofonii i Telewizji, mając na uwadze, że programy te powinny:

  • – kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii,
  • – rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą,
  • – sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej,
  • – umożliwić obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym, poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej,
  • – służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego,
  • – respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki,
  • – służyć umacnianiu rodziny,
  • – służyć zwalczaniu patologii społecznych,
  • – uwzględniać potrzeby mniejszości narodowych i grup etnicznych.

Natomiast Rada Programowa Telewizji Gdańskiej została wybrana przez Radę Mediów Narodowych, lecz  nie dokonano jeszcze wyboru Prezydium. Pierwsze posiedzenie Rady zostało przerwane po Oświadczeniu dyrektorki Telewizji Gdańskiej, że nie będzie współpracować z jednym z wybranych członków (z rekomendacji Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich), który znalazł się na liście współpracowników służb bezpieczeństwa w czasach PRL. W tej sprawie dyrektor TVG złożyła do Rady Mediów Narodowych pismo.

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *