Adrianna Trepińska i Łucja Pych – laureatki Konkursu Skrzypcowego Pamięci Aleksandry Januszajtis

Adrianna Trepińska – laureatka w grupie do 18 lat. Fot. Janusz Wikowski

Adrianna Trepińska oraz Łucja Pych (obie z Poznania) zdobyły główne nagrody w XV Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku. 

Łucja Pych- laureatka w grupie do 13 lat. Fot. Janusz Wikowski

To była prawdziwa uczta dla miłośników muzyki wykonywanej na skrzypcach. Młodzi wykonawcy, uczniowie szkół muzycznych niemal z całej Polski, wzięli udział w kolejnej edycji konkursu organizowanego co dwa lata w Gdańsku przez Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis, Centrum Edukacji Artystycznej, Ogólnokształcącą  Szkołę Muzyczną I i II st. w Gdańsku oraz NCK.

Część konkursowa odbyła się w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku (w dniach 22-24 listopada). Natomiast Koncert Laureatów odbył się tradycyjnie w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku (25 listopada).

W tej XV edycji do konkursu zakwalifikowało się 34 młodych skrzypków z prawie wszystkich okręgów w Polsce. W Jury, któremu przewodniczył prof. Wiesław Kwaśny (Kraków) zasiedli: prof. Bartosz Bryła (Poznań), prof. Konstanty Andrzej Kulka (Warszawa, Gdańsk), dr hab. Adam Mokrus (Katowice), mgr Katarzyna Januszajtis – Mielczarek (Gdańsk) oraz sekretarz mgr Bogdan Kwiatek. Dyrektorem artystycznym konkursu była dr hab. Małgorzata Skorupa.

FOTOREPORTAŻ JANUSZA WIKOWSKIEGO

NAGRODZENI

Jury przyznało pierwsze miejsce w Grupie A (do lat 13) Łucji Pych (PSM I st. w Poznaniu, ucz. prof. Elizy Schubert). Nie przyznano II miejsca. Natomiast III miejsce (ex aequo) zdobyły: Maria Bywalec (POSM II st. Katowicach, ucz. prof. Małgorzaty Wacławik) oraz Julia Kalicka, (ZSM I i II st. w Białej Podlaskiej, ucz. prof. Agnieszki Cypryk).

W Grupie B (do lat 18) Jury najwyżej oceniło i przyznało I miejsce Adrianie Trepińskiej (Poznańska OSM II st. im. M. Karłowicza, ucz. prof. Kariny Gidaszewskiej). Natomiast przyznano dwa II miejsca (ex aequo). Otrzymali ją:

  • Zoja Syguda (SM I i II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni, ucz. prof. Małgorzaty Skorupy) oraz
  • Maria Nowicka (Poznańska OSM II st. im. M. Karłowicza, ucz. prof. Kariny Gidaszewskiej i prof. Mateusza Gidaszewskiego).

III miejsce zdobyła Karolina Kuskowska (OSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku, ucz. prof. Małgorzaty Skorupy).

Tytuły Wyróżnionego Finalisty Konkursu otrzymali: Małgorzata Błazik (Warszawa), Antonina Musioł (Poznań), Marcelina Rucińska (Warszawa), Natalia Szymczyk (Katowice), Aleksander Żyła (Biała Podlaska).

Tytuły Finalisty Konkursu przyznano: w grupie A – Annie Wojtaszek (Poznań) i Walerii Wróblewskiej (Warszawa) oraz w grupie B: Michalinie Miklis (Gdańsk).

Nagrody pozaregulaminowe Towarzystwa Promocji Młodych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis otrzymały: Łucja Pych (PSM I st. w Poznaniu, ucz. prof. Elizy Schubert) oraz Zoja Syguda (SM I i II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni, ucz. prof. Małgorzaty Skorupy).

Państwo Ewa i Andrzej Januszajtisowie (Rodzice śp. Aleksandry) tradycyjnie fundują nagrody specjalne. W tej edycji nagrodę tę przyznano (w Grupie A) za najlepsze wykonanie fantazji G. Ph Telemanna Łucji Pych (PSM I st. w Poznaniu, ucz. prof. Elizy Schubert). Natomiast w Grupie B nagrodę specjalną zdobyła – za najlepsze wykonanie utworu J. S. Bacha – Maria Nowicka (Poznańska OSM II st. im. M. Karłowicza, ucz. prof. Kariny Gidaszewskiej).

Przyznano także nagrody pozaregulaminowe Artystycznej Pracowni Lutniczej Łukasza i Jacka Sikorskich w Gdańsku dla: Karoliny Kuskowskiej, Marii Nowickiej, Łucji Pych, Zoji Sygudy i Adrianny Trepińskiej).

Dyplomami dla nauczycieli, których uczniowie zostali nagrodzeni miejsca od 1-3 uhonorowano: Agnieszkę Cypryk, Karinę Gidaszewską, Mateusza Gidaszewskiego, Elizę Schubert, Małgorzatę Skorupę i Małgorzatę Wacławik.

Dyplomy dla wyróżnionych pianistów towarzyszących otrzymali: Katarzyna Glensk i Andrzej Siarkiewicz.

Wysoki, wyrównany poziom artystyczny

Jury w swoim werdykcie podkreśliło, że poziom artystyczny XV Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego Pamięci Aleksandry Januszajtis konkursu był bardzo wysoki i wyrównany. Konkurs jest wzorowo zorganizowaną i niezbędną imprezą, której pozytywnego wpływu na rozwój wiolinistyki oraz skrzypcowej myśli pedagogicznej nie sposób przecenić.

Młody skrzypek musi uporać się w nich z problemem ustawienia aparatu gry, intonacji, jakości dźwięku i pokonać trudności związane z wykonaniem polifonii. Stawia to najwyższe wymagania wobec uczestników konkursu i nie sposób przecenić jego pozytywnego wpływu na rozwój polskiej wiolinistyki oraz skrzypcowej myśli pedagogicznej.

Uznanie dla organizatorów

Jury wyraziło ogromne uznanie dla nadzwyczaj sprawnej organizacji i wysoce profesjonalnego przygotowania konkursu. Podkreśliło wyjątkowo miłą i życzliwą atmosferę w szkole, sprawny przebieg imprezy koordynowany przez panią Lucynę Węglarz i kierownika sekcji smyczkowej panią Jolantę Mikołajczyk.

Pamięci tragicznie zmarłej młodej artystce
Pierwszy Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis (tragicznie zmarłej w 1991 r. młodej artystki) zorganizowano w listopadzie 1994 r. Od tej pory, co dwa lata, Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis we współpracy z Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku organizuje kolejne konkursy.

Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów, pedagogów i publiczności
i jest wyjątkowym wydarzeniem artystycznym promującym młodych wiolinistów.

Konkurs spełnia niezwykle ważną rolę w kształceniu młodych i utalentowanych skrzypków. Jego program obejmuje utwory z epok od baroku do XX wieku, w tym utwory wirtuozowskie (kaprysy), kameralne (sonata) oraz duże formy cykliczne (koncerty).

(W.)

 

Może zainteresuje Cię:

Kúpiť Viagru online bez receptu Kup Viagra 100mg online bez recepty w Polsce Kup Levitra 20 mg online bez recepty w Polsce Viagra Koupit levně online bez receptu Koupit Kamagra online bez předpisu Kup Cialis 20 mg online bez recepty w Polsce Koupit Cialis bez předpisu v Praze Koupit Viagru bez předpisu Praha