200 więźniów z 500 workami

wiezniowie sm 14mal1

GDAŃSK. Sprzątali ulice, place, skwery. Zebrali prawie ponad 500 worków śmieci i 7 opon samochodowych.

Służba Więzienna włączyła się do sprzątania świata

W okręgu gdańskim przygotowaliśmy i skierowaliśmy do udziału w porządkowaniu środowiska w akcji „Clean of the world” 200 osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Po raz kolejny gdańska Służba Więzienna włączyła się do akcji „Sprzątanie świata”, która odbyła się na terenie całego kraju w dniach 19 0 21 września 2014 roku. Personel zakładów karnych i aresztów śledczych przygotował grupy skazanych, którzy włączyli się do akcji. Sprzątali ulice, place, skwery. Zebrali prawie ponad 500 worków śmieci i 7 opon samochodowych

Tylko w samym Gdańsku funkcjonariusze Służby Więziennej z dwóch jednostek penitencjarnych (aresztu śledczego i zakładu karnego) przygotowali do udziału w akcji dokładnie 80 więźniów, którzy zebrali ponad 160 wielkich worków śmieci. Dzięki takiemu zaangażowaniu sprzątane były okolice szkół, szpitali, ośrodków opiekuńczych, ale także wiele ulic, parków a także podwórzy.

Wzorem lat ubiegłych, wychowawcy z działu penitencjarnego zaangażowali grupę osadzonych do uczestnictwa w działaniach proekologicznych, polegających na porządkowaniu miasta Gdańska w rejonach ulic: 3 Maja, Rogaczewskiego, Górka, Wesołej, Pohulanki, aż do skrzyżowania z ulicami Na Stoku i Kolonia Przyjaźń a także w okolicach gdańskiego zoo i obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Do akcji proekologicznych kierujemy osoby pozbawione wolności od wielu lat, dlatego, że udział w nich ma również charakter resocjalizujący. Przy tej okazji rozwija się nasza współpraca z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku, Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku i z wieloma innymi instytucjami. Zebrane przez skazanych uczestniczących w akcji odpady zostały przewiezione na wysypisko przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.

Zakład Karny w Malborku również kolejny raz przyłączył się do akcji sprzątania świata. W związku z tym, iż celem akcji jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz zmniejszanie negatywnego wpływu człowieka na środowisko – również w tym roku osadzeni poprzez swoje zaangażowanie przyczynili się do ograniczania powstawania odpadów oraz selektywnej zbiórki śmieci. W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Urzędem Miasta w Malborku a dyrektorem Zakładu Karnego w Malborku do uporządkowania został wyznaczony teren kąpieliska miejskiego oraz bulwaru nad Nogatem. W akcji wzięło udział 3 skazanych, którzy porządkowali wyznaczone miejsca. Uczestnicy akcji zostali zaopatrzeni w worki szare -€“ na odpady komunalne i papier, żółte -€“ na plastik, zielone – na szkło oraz rękawiczki. Łącznie na zakończenie akcji osadzeni zebrali 18 worków różnego rodzaju odpadów.

Areszt Śledczy w Elblągu, współpracując z pracownikami Wydziału Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu, skierował 16 więźniów, którzy sprzątali ulice miasta (1 Maja, Traugutta), Plac Słowiański, Park Planty, okolice pomnika Odrodzenia i park Traugutta. Efektem ich pracy było zebranie 20 worków śmieci. Ponadto grupa skazanych uczestniczyła w porządkowaniu terenu wokół Centrum Sztuki Galeria El.

Ulice w Starogardzie Gd., dzięki wieloletniemu porozumieniu Służby Więziennej z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Starkom, sprzątało 7 skazanych z tamtejszego aresztu śledczego. Zakres wykonywanych prac obejmował oczyszczanie ciągów komunikacyjnych oraz terenów zielonych miasta. Skazani sprzątali na terenie ulicy Balewskiego w rejonie Kociewskiego Centrum Zdrowia oraz ul. Droga Nowowiejska w Starogardzie Gd. Porządkowali także inne ciągi komunikacyjne dla pieszych oraz przydrożne pasy zieleni. W wyniku zorganizowanego przedsięwzięcia zebrano łącznie 10 worków śmieci.

Społeczność lokalna Sztumu i okolic miała korzyść z pracy 32 skazanych, którzy sprzątali bulwar nad jeziorem, park miejski (zbieranie śmieci, zamiatanie, usuwanie gałęzi i nieczystości przy brzegu jeziora), teren przychodni lekarskiej, teren sztumskiego zamku, teren dworca kolejowego, teren Parku Żeromskiego oraz teren Zespołu Szkół w Sztumie. Dodatkowo skazani zostali skierowani do sprzątania terenów w gminie Stary Targ, porządkowali Prabuty oraz tereny przyległe do domu Stowarzyszenia Daru Serca w Czerninie.

Akcję koordynował Urząd Miasta i Gminy w Sztumie. Zebrano 46 worków śmieci i 7 zużytych opon samochodowych.

W związku z kolejną edycją akcji „ Sprzątanie Świata” funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kwidzynie nawiązali kontakt z kwidzyńskim stowarzyszeniem Ekoinicjatywa, Wójtem Gminy Kwidzyn oraz Starostą Powiatowym w Kwidzynie. Na podstawie poczynionych uzgodnień trzy grupy osadzonych – w sumie 51 osób – sprzątało wyznaczone tereny miasta Kwidzyna oraz okolicznych wsi tj.: Krzykosy i Wandowo.

Rezultatem pracy było uprzątniecie poboczy, rowów oraz terenów zielonych z zalegających śmieci. W trakcie sprzątania osadzeni jednocześnie zbierali i segregowali śmieci co pozwoli poddać ich część recyklingowi. W trakcie akcji zebrano ok. 250 worków śmieci.

Na dzień 26.09.2014 r. jest zaplanowane na terenie tutejszej jednostki spotkanie osadzonych z przedstawicielem stowarzyszenia Ekoinicjatywa w czasie którego przybliży im temat wpływu segregacji śmieci na środowisko naturalne.

W małym Braniewie, wzorem lat ubiegłych, w porozumieniu z Urzędem Miasta w Braniewie oraz Starostwem Powiatowym czterej osadzeni z zakładu karnego wzięli udział w międzynarodowym sprzątaniu planety. Sprzątaniem objęto tereny zielone leśnego parkingu oraz położonych w jego okolicy leśnych ścieżek i dróg, znajdujących się w okolicy rzeki Bałdy na trasie pomiędzy Braniewem a Fromborkiem. Zebrano sześć 160-litrowych worków śmieci. Nie podjęto w tym zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego czy z przedstawicielami Fundacji Nasza Ziemia, albowiem na terenie miasta Braniewa nie prowadzono skoordynowanych czynności w tym obszarze. Podjęte działania były wyłączną inicjatywą funkcjonariuszy ZK w Braniewie.

Areszt Śledczy w Wejherowie, współpracując z wójtem gminy Wejherowo, do sprzątania terenów zielonych w okolicach Bolszewa skierował czterech osadzonych. Zebrali łącznie 12 worków śmieci i zlikwidowali dwa dzikie wysypisko.

W jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej okręgu gdańskiego segregacja odpadów to już norma od kilku lat. Tak jak i zajęcia edukacyjne dla osadzonych przekonujące do proekologicznych zachowań. Edukujemy tych, którzy trafiają do więzienia, jak postępować ze zużytymi bateriami, co robić z pustą butelką typu PET, jaki jest sens i jakie są korzyści z segregowania śmieci. Na oddziałach mieszkalnych spotkamy specjalne pojemniki oraz osoby, które się tym zajmują. Ale segregacja odpadów to nie jedynie działania pro -€“ eko inicjowane przez pomorską Służbę Więzienną. Skazani pracują jako wolontariusze pomagając w codziennych pracach w schroniskach dla zwierząt, porządkują park dendrologiczny, opiekują się końmi, które służą potem dzieciom podczas hipoterapii. Pomagają także w gdańskim zoo. Sprzątają ulice miast, plaże. Od czterech lat włączeni także do działań przeciwpowodziowych – wycinają krzaki z międzywałów, koszą i oczyszczają wały oraz rowy odwadniające. Ich praca ma charakter nieodpłatny.

Każda kolejna akcja „Sprzątanie świata” pokazuje również, że samorządy lokalne i instytucje pozarządowe zawsze mogą liczyć na wsparcie Służby Więziennej, że zakłady karne i areszty śledcze są integralną częścią lokalnych społeczności. Nasze konkretne działania potwierdzają, że zawsze jesteśmy gotowi wspomóc samorządy i instytucje, aby wspólnie dbać o czystość terenów miejskich i leśnych.

 

mjr Robert Witkowski

rzecznik prasowy

Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsk

wiezniowie 10

 

Może zainteresuje Cię:

Kúpiť Viagru online bez receptu Kup Viagra 100mg online bez recepty w Polsce Kup Levitra 20 mg online bez recepty w Polsce Viagra Koupit levně online bez receptu Koupit Kamagra online bez předpisu Kup Cialis 20 mg online bez recepty w Polsce Koupit Cialis bez předpisu v Praze Koupit Viagru bez předpisu Praha