„Zielone certyfikaty” w energetycznej grze. Koniec patologii i spekulacji?!?

 

Daniel Obajtek, szef Grupy Energa

POMORZE. Energa pozytywnie ocenia nowelizację ustawy  o  odnawialnych źródłach energii (OZE).  Przyjęte przez Sejm rozwiązania są korzystne, umożliwią zwiększenie poziomu inwestycji – z korzyścią dla akcjonariuszy – zapewnia prezes Daniel Obajtek. – Dziwię się, że przez wiele lat nic nie zrobiono, aby rozwiązać narastające, wręcz patologiczne, problemy z „zielonymi certyfikatami”. Jednakże, jak widać, mając argumenty, można skutecznie naprawiać regulacje prawne.

Sejm wprowadził nowe regulacje prawne mające na celu likwidację tzw. nadpodaży „zielonych certyfikatów”. Będą one miały wpływ na normalizację sytuacji na rynku tych papierów wartościowych. Dotychczasowe przepisy miały wady, m.in. utrzymywanie stałego poziomu jednostkowej opłaty zastępczej Ozj. Energa pozytywnie ocenia nowe uregulowania.

Sejm uchwalił 20 lipca nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Obecnie jest ona procedowana w Senacie.

Energa, wiodącą grupą energetyczną, jeśli chodzi o udział odnawialnej energii w wytwarzaniu, pozytywnie ocenia nowelizację ustawy OZE. Jest to istotny element normalizujący rynek „zielonych certyfikatów”.

Mając argumenty, można skutecznie naprawiać regulacje prawne

– Cieszę się, że parlamentarzyści dostrzegli nieprawidłowości w regulacjach prawnych dotyczących energetyki i uchwaloną nowelizacją naprawiono to, co już dawno trzeba było zmienić – mówi prezes Zarządu Energa SA, Daniel Obajtek. – Przyjęte rozwiązania są korzystne, umożliwią zwiększenie poziomu inwestycji – z korzyścią dla akcjonariuszy. Także nasi klienci mogą być spokojni, te regulacje prawne nie będą miały wpływu na cenę, zatem nie powinni odczuć jakichkolwiek skutków w postaci wyższych rachunków za energię.

Na przyjętą przez Sejm nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii trzeba przede wszystkim patrzeć jako na rozwiązanie systemowe, dotyczącego mechanizmu wsparcia dla wytwórców energii odnawialnej opartego na „zielonych certyfikatach”. Przyjęte rozwiązanie Energa ocenia pozytywnie. Stanowi ono krok w kierunku uporządkowania sytuacji na rynku „zielonych certyfikatów”. Co istotne, uwzględnia ono interesy odbiorców energii elektrycznej. To oni, w ostatecznym rozrachunku, ponoszą koszty systemu wsparcia dla energii odnawialnej. Także nasi klienci mogą być spokojni, te regulacje prawne uwzględniają bowiem ich interesy.

– Nieprawidłowości w regulacjach prawnych dotyczących „zielonych certyfikatów” były sygnalizowane od początku mojego porządkowania w Grupie Energa – mówi prezes Daniel Obajtek. – Dziwię się, że przez wiele lat nic nie zrobiono, aby rozwiązać narastające, wręcz patologiczne, problemy z „zielonymi certyfikatami”.

– Jednakże, jak widać, mając argumenty, można skutecznie naprawiać regulacje prawne uelastyczniające rynek zielonych certyfikatów i porządkujące element systemu wspierania rozwoju energetyki – wyjaśnia prezes Obajtek. – Kiedy przychodziłem do Energi zapowiadałem, że uczynię wszystko, aby firma była zarządzana sprawnie i w jak najbardziej optymalny oraz racjonalny sposób. Nowelizacja ustawy OZE, procedowana „ścieżką poselską”, jest obecnie w Senacie i liczymy, że wkrótce można będzie stosować nowe uregulowania prawne w naszej grupie kapitałowej.

Energa: będziemy stosować się do obowiązujących przepisów prawa

W Segmencie Sprzedaży Energa podejmuje wiele przedsięwzięć w celu poprawy jakości usług i wyników ekonomicznych. Trudno jednak mówić o konkurencyjności, gdy firmę wiążą nierynkowe kontrakty długoterminowe. Zapewne po nowelizacji zwiększy się wolumen sprzedaży certyfikatów w obrocie giełdowym. Energa w zakresie umów będzie się stosować do obowiązujących przepisów prawa.

– Nie podzielamy obaw, że po nowelizacji nasza spółka, sprzedająca energię, będzie realizować obowiązek umorzeniowy przez obniżoną ustawowo opłatę zastępczą, a nie poprzez umarzanie zielonych certyfikatów – mówi Jarosław Dybowski, prezes Energa Obrót SA. – Formułowane zagrożenie jest irracjonalne. Przecież, umorzenie certyfikatów (PM) to nie tylko oszczędność rzędu 25% wartości (w stosunku do opłaty zastępczej), ale także zmniejszenie wartości akcyzy o 20 zł, za każde umorzone PM. Przy obecnej cenie 33 zł/MWh za PM, umorzenie da więc oszczędność rzędu 28 zł/MWh (w stosunku do opłaty zastępczej). Zatem, która spółka obrotu pozwoli sobie na taką rozrzutność? Na pewno nie Energa.

Jaka była sytuacja?

Na przykład, w ubiegłym roku cena zielonych certyfikatów na giełdzie spadła o 40% (w stosunku do roku poprzedniego), jednakże to nie miało wpływy na ponoszone koszty zakupu „zielonych certyfikatów”. Obowiązujące stawki opłaty zastępczej, po cenach dużo wyższych niż rynkowe, niewiele miały wspólnego z racjonalną działalnością biznesową.

Dotychczasowe mechanizmy, odnoszące się do stałej wartości jednostkowej stawki Ozj (na poziomie 300,03 zł/MWh), w dłuższej perspektywie jedynie pogłębiłyby zjawisko nadpodaży. Dlatego konieczne było jej urynkowienie i odniesienie do danych publikowanych przez Towarową Giełdę Energii. Wielkość stawki Ozj została uzależniona od wartości rynkowej, taki mechanizm nie stwarza zagrożenia – skokowego wzrostu do poziomu opłaty zastępczej i zwiększenia obciążeń, m.in. dla gospodarstw domowych.

W kontekście instalacji OZE, zaproponowana premia, na poziomie 25% wskaźnika, wydaje się odpowiednia. Nowelizacja stanowi pierwszy krok w kierunku zmian prawnych w tym zakresie. Dalsze zmiany mogą objąć np. poziom obowiązku umorzeniowego PM OZE („zielonych certyfikatów”). W przyszłości, Ministerstwo Energii – po uregulowaniu sytuacji na rynku praw majątkowych – z pewnością dokona przeglądu tych mechanizmów. Jak wiadomo, planowana jest jesienią 2017 r. rządową nowelizacja ustawy (obecnie zakończono konsultacje społeczne) dotycząca dostosowania systemu aukcyjnego do wymogów Komisji Europejskiej i złagodzenia regulacji umożliwiających rozwój farm wiatrowych.

(AK) (źródło: energa)

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *