Władze centralne rozwiązały oddział gdańskiego KSD

POMORZE/MEDIA. ZG KSD nie widzi innej możliwości zablokowania destrukcyjnej i kompromitującej Katolickiego Stowarzyszenie Dziennikarzy działalności p. Jezierskiego niż rozwiązanie oddziału gdańskiego – czytamy w Uzasadnieniu Uchwały o rozwiązaniu oddziału gdańskiego KSD. – Jego wybór do rady programowej TVP o/ Gdańsk wywołał skandal i odbił się echem w całej Polsce. Podważył wiarygodność KSD i doprowadził do destrukcji oddziału gdańskiego.

Podejmując tak daleko idącą decyzję ZG KSD kierował się dobrem KSD, szczególnie koniecznością zablokowania uwikłania Stowarzyszenia i jego członków w wątpliwą etycznie grę, którą podjął p. Jezierski z nieznanych nam pobudek, a która prowadzi do rozbicia Stowarzyszenia i zniszczenia jego wiarygodności.

Rozwiązanie oddziału gdańskiego Katolickiego Stowarzyszenie Dziennikarzy

(uzasadnienie)

Pan Henryk Jezierski podjął decyzję o kandydowaniu do rady programowej oddziału gdańskiego TVP. Mimo obowiązujących w KSD zasad, nie powiadomił o tym Zarządu Głównego, który do rad programowych rekomenduje członków KSD. Wobec tego rekomendacji takiej nie otrzymał. Poprosił o nią kolegę z oddziału gdańskiego KSD. Jednocześnie pan Henryk Jezierski zataił, że – według informacji znajdującej się w wydanym przez IPN biuletynie pt: „Weryfikacja gdańskich dziennikarzy w stanie wojennym” autorstwa Daniela Wincenta: został on „zarejestrowany, jako KTW (prawdopodobnie 27.04.1988 r.)a następnie jako TW ps. „Jurek” przez Wydział III WUSW w Gdańsku (nr. rej. 57968 , nr. arch. I-26134), wyrejestrowany 3.07. 1989 r. ze względu na „odmowę współpracy” (na podstawie wypisu z dziennika rejestracyjnego b. WUSW w Gdańsku; materiały nie zachowały się)”.

Henryk Jezierski, będący prezesem gdańskiego oddziału KSD, swą postawą naraził dobre imię całego Stowarzyszenie na krytykę i ataki, zwłaszcza środowiska dziennikarskiego miasta Gdańska. Jego wybór do rady programowej TVP o/ Gdańsk wywołał skandal i odbił się echem w całej Polsce. Podważył wiarygodność KSD i doprowadził do destrukcji oddziału gdańskiego. Henryk Jezierski nie tylko nie zachował się zgodnie z deklaracją ideową KSD i jego statutem, naruszył również elementarne standardy etyczne. Nie dość, że nie podjął dialogu z członkami podległego sobie oddziału, ani z ZG KSD, od momentu ujawnienia wyżej wspomnianych informacji posługuje się w kontaktach mailowych z ZG KSD inwektywami i insynuacjami. Przy okazji tej sprawy okazał się również, że Henryk Jezierski jest autorem wielu zamieszczanych w Internecie tekstów nacechowanych prymitywnym antysemityzmem, co jest absolutnie niezgodne z etyką katolicką.

Od kilku miesięcy podejmowane są przez pana Jezierskiego działania – co potwierdzają wieloletni członkowie KSD o/gdańskiego – , które mają na celu dezorganizacje pracy oddziału gdańskiego KSD. Wbrew zapisom Statutu dokonał p. Jezierski uzupełnia władz Oddziału / w tym Komisji Rewizyjnej – bez jej wiedzy/mianowania członków zarządu oddziału gdańskiego, (m.in. żony p Jezierskiego). Uchwała Komisji Rewizyjnej w tych kwestiach została wykorzystana do ataków personalnych a przyjmowanie kolejnych członków ma na celu zapewnienie sobie większościowego poparcia w przygotowywanym w oddziale, mimo jego likwidacji, Walnym Zebraniu.

ZG KSD nie widzi innej, niż rozwiązanie oddziału gdańskiego, możliwości zablokowania destrukcyjnej i kompromitującej KSD działalności p. Jezierskiego.

Podejmując tak daleko idącą decyzję ZG KSD kierował się dobrem KSD, szczególnie koniecznością zablokowania uwikłania Stowarzyszenia i jego członków w wątpliwą etycznie grę, którą podjął p. Jezierski z nieznanych nam pobudek, a która prowadzi do rozbicia Stowarzyszenia i zniszczenia jego wiarygodności.

Częstochowa, 11.03.2017 r.

Za Zarząd Główny

Katolickiego Stowarzyszenie Dziennikarzy

Anna Dąbrowska

(źródło: Mat. przekazany do rozpowszechnienia przez Annę Dąbrowską, prezes ZG KSD)

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *