Więcej prądu z wody. Modernizacja 100-letniej elektrowni w Borowie

borowo elekytrownia

POMORZE. Dzięki modernizacji 100-letniej elektrowni wodnej w Borowie Grupa Energa będzie produkować rocznie o prawie 760 MWh energii elektrycznej więcej.

Energa Wytwarzanie należąca do Grupy Energa ma w planie modernizację elektrowni w Borowie na rzece Drawa. Na realizację projektu o wartości 6,98 mln zł spółka uzyskała 2,76 mln zł unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. zachodniopomorskiego.

Elektrownia wodna w Borowie jest obiektem cennym z uwagi na walory historii techniki. Zatem prace modernizacyjne będą prowadzone z uwzględnieniem zabytkowego charakteru budowli oraz specyfiki dotyczącej pracy źródeł wytwórczych jakim są elektrownie wodne.

Elektrownia wodna zlokalizowana w Borowie w gminie Kalisz Pomorski zostanie wyposażona w dodatkową, wysokosprawną turbinę wodną o mocy 0,7 MWe i nowe urządzenia elektrotechniczne. Działania obejmą również poprawę stanu technicznego istniejącej infrastruktury, w tym wymianę rozdzielni 15 kV wraz ze stacją napowietrzną na stację wnętrzową z transformatorami suchymi.
Modernizacja ma zapewnić zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji i ułatwić bieżącą obsługę obiektu. Dzięki realizacji inwestycji w elektrowni ma wzrosnąć produkcja energii o prawie 760 MWh (rocznie). To odpowiada ograniczeniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 615 ton w skali roku. Energa będzie więcej produkować energii ze źródeł odnawialnych (wody). Obecnie w Grupie Energa ok. 41 proc. energii elektrycznej wytwarza się ze źródeł odnawialnych. W nowej strategii Grupy taki wysoki wskaźnik udziału OZE w wytwarzaniu energii ma być zachowany.

– Po stuletniej eksploatacji dostosujemy elektrownię w Borowie do współczesnych standardów środowiskowych i technologicznych. Planowane prace modernizacyjne będą miały znaczący wpływ nie tylko na poprawę efektywności produkcji, ale również poprawią bezpieczeństwo pracy elektrowni oraz usprawnią jej bieżącą eksploatację – powiedział Roman Pionkowski, wiceprezes Zarządu Energa Wytwarzanie SA. – Modernizacja elektrowni wodnej w Borowie stanowi dobry przykład skutecznie realizowanej strategii zarządzania majątkiem Spółki, mającej na celu zwiększenie efektywności naszych aktywów przy jednoczesnym ograniczeniu oddziaływania na środowisko. Bez otrzymanej dotacji z WFOŚiGW realizacja tego zadania nie byłaby możliwa w tak szerokim zakresie.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia eksploatacyjne elektrowni w Borowie i jej dobry stan techniczny można zakładać, że modernizacja pozwoli na nieprzerwaną pracę obiektu przez następne dziesięciolecia.

Elektrownia wodna Borowo

Elektrownia została wybudowana w latach 1916-1918, prawdopodobnie w miejscu stojącego od co najmniej 1892 roku młyna wodnego, który figurował na ówczesnych mapach. Elektrownia ta miała służyć jako podszczytowa, o czym świadczy trzecia wolna komora turbinowa. W elektrowni zainstalowano dwie turbiny bliźniacze typu Franciss’a o wałach poziomych, o mocy 455 kW każda, wyprodukowane w 1917 roku w firmie J.M. Voith HEIDENHEIM z generatorami firmy SIEMENS – SCHUCKERT.

borowo_elektrownia energa czb

Energa Wytwarzanie eksploatuje obecnie 45 małych elektrowni wodnych. Większość obiektów zlokalizowana jest w północnej części kraju. Ich łączna moc wytwórcza wynosi 42,36 MW.

Potencjał w energetyce wodnej spółki to także elektrownia we Włocławku (160,2 MW) oraz elektrownia szczytowo-pompowa w Żydowie.

W swoim portfelu instalacji OZE Energa Wytwarzanie ma też farmy wiatrowe Bystra (24 MW), Karcino (51 MW), Karścino (90 MW) i Myślino (20 MW).

Energa Wytwarzanie zarządza też dwoma famami fotowoltaicznymi. Pierwszą uruchomiono w 2014 r. w Gdańsku, a jej moc wynosi 1,63 MW. Druga, uruchomiona w Czernikowie k. Torunia, posiada moc 3,77 MW i jest największą tego typu instalacją w Polsce.

Elektrownia wodna Borowo znajduje się obrębie geodezyjnym Borowo, w głębi dużego kompleksu leśnego na Równinie Drawskiej, na rzece Drawie, obok największego poligonu wojskowego w Polsce. Elektrownia położona jest w 90 km od ujścia rzeki Drawy do rzeki Noteć w rejonie Krzyża. Wykorzystywana różnica poziomów wody wynosi około 8,6 m. Elektrownia wodna pracuje od roku 1918 jako elektrownia przepływowa z niewielką możliwością retencji w ciągu jezior Mielno, Zły Łęg.

Realizacja projektu wpisuje się w Politykę klimatyczną UE, która przewiduje zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20 proc. całkowitego zużycia energii elektrycznej w UE. Produkcja energii w oparciu o źródła odnawialne wpisuje się w zasady zrównoważonego rozwoju Grupy Energa. Korzystanie ze źródeł odnawialnych przyczynia się do realizacji obecnych potrzeb społeczeństwa z poszanowaniem potrzeb przyszłych pokoleń oraz ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne i komfort życia. Projekt będzie realizowany zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, a to oznacza, że zmodernizowana elektrownia wodna będzie w możliwie największym stopniu użyteczna dla lokalnej społeczności. Realizacja projektów z funduszy unijnych wiąże się także ze spełnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *