Powierzchowne i budzące wątpliwości co do obiektywizmu stosowanej metodologii opisy sytuacji na rynku mediów w Polsce, generalizowanie ocen na podstawie pojedynczych zdarzeń przy jednoczesnym pomijaniu opisu zjawisk niepasujących do postawionej przez Autorkę tezy o rzekomym zagrożeniu wolności prasy w Polsce upoważniają do twierdzenia, iż Raport ten jest jedynie polityczną publicystyką, prezentującą punkt widzenia finansujących go podmiotów i Autorki.

Zdecydowany sprzeciw budzą jednak przede wszystkim wnioski, jakie na podstawie przeprowadzonych „analiz” wyciąga Autorka, na podstawie których zlecająca przygotowanie  Raportu organizacja  Freedom House  zmieniła status Polski z kraju o mediach „wolnych” na „częściowo wolne”.  W ten sposób Raport staje się źródłem mylnych ocen realnej sytuacji na rynku mediów w Polsce dla wszystkich jego odbiorców.  CMWP SDP wyraża głębokie ubolewanie z powodu firmowania autorytetem  Freedom House Raportu przygotowanego w tak  nierzetelny sposób.

 

dr Jolanta Hajdasz

dyrektor  Centrum Monitoringu Wolności Prasy

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich