Druga mała scena, dobra komunikacja, nowe technologie w Teatrze Wybrzeże

teatr fotorelacja foto Dominik Werner (14)

Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na „podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże – Dużej Sceny i Sceny Malarnia – wraz z poprawą stanu zabytkowego obiektu Starej Apteki wraz z Przejściem Bramnym i podniesieniem jakości przestrzeni publicznej na ulicy Teatralnej”. Siedem prac oceniał Sąd Konkursowy pod przewodnictwem Pawła Wład Kowalskiego. I nagrodę = w wysokości 120 tys. zł. – zdobyła Autorska Pracownia Architektoniczna – Jacek Bułat z Poznania.

Drugie miejsce (10 tys. zł.) otrzymała praca przygotowana wspólnie przez pracownie: FUNKCIONA Architekci Spółka Partnerska Munoz i Partnerzy (Warszawa) i INGENNUS Urban Consulting S.L.P (Hiszpania). Dwa równorzędne wyróżnienia przyznano pracowniom: Warsztat Architektury Pracownia Autorska Krzysztof Kozłowski (Sopot) oraz Sound&Space Robert Lebioda (Poznań). Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się dzisiaj o godzinie 14.00 we foyer Dużej Sceny Teatru Wybrzeże.

Kamieniczki stworzą pierzeję ulicy Teatralnej

– Projekt zwycięskiej koncepcji architektonicznej Autorskiej Pracowni Architektonicznej – Jacek Bułat z Poznania – najpełniej spełnia program użytkowy, obejmuje wszystkie części teatru wiążąc je w funkcjonalną całość, zachowuje przy tym ich autonomiczność architektoniczną, proponując rozwiązanie w charakterze kamieniczek tworzących pierzeję ulicy Teatralnej. – odczytał opinię Sądu Konkursowego przewodniczący Paweł Wład Kowalski. – Wnętrze budynku głównego utrzymuje charakter zgodny z pierwotną architekturą obiektu.

Dalej w opinii czytamy: „Projekt kompozycyjnie wiąże zespół obiektów poprzez wspólne motywy wnętrza stanowiąc wspólny motyw dla całego założenia teatralnego.

Nowe obiekty mają również pokrycie elewacji materiałem nawiązującym do budynku głównego za wyjątkiem Starej Apteki, która poprzez kontrast zostaje wyeksponowana. We wnętrzach Starej Apteki czytelnie rozróżniono wprowadzenie nowych elementów w kontraście do starego zabytkowego obiektu, powstaje ekspozycja walorów zabytku poprzez wprowadzony kontrast. Łącznik Przejścia Bramnego poprzez przeszklenia ścian bocznych pozwala osobom znajdującym się we foyer na kontakt z zabytkowym otoczeniem, wgląd w ulicę Teatralną i na Targ Węglowy. Łącznik jest funkcjonalnym, przestronnym przedłużeniem głównego foyer teatru. Łączy go ze sceną Malarnia, funkcjami Starej Apteki, ze scenami teatralnymi, które zostały zaprojektowane na przedłużeniu Przejścia Bramnego oraz pozwala na dojście do podwórka. Rozwiązanie architektoniczne łącznika podkreśla wejście nowej funkcji teatralnej w stare obiekty. Prawidłowo rozwiązano technologię teatralną, wiążąc ją z istniejącym zapleczem teatru obsługującym sceny Malarni i Przejścia Bramnego. Natomiast funkcje Starej Apteki zapewniają widzom możliwość wejścia na widownie scen Malarni i Przejścia Bramnego, zaprojektowano tu foyer z zapleczem i niezależne wejście z ulicy Teatralnej.

Jacek Bułat: „Porządne uporządkowanie”

– Przede wszystkim chodziło nam o porządne uporządkowanie obiektów tego teatru – powiedział Jacek Bułat, kierownik Autorskiej Pracowni Architektonicznej. – Gmach teatru i Stara Apteka i wszystkie pozostałe budynki, które noszą w sobie znamiona wielkości architektonicznej, są bardzo zaniedbane, trzeba więc zrobić z tym porządek i wnieść dodatkowe wartości, bo mamy nowe technologie, nowe spojrzenie na świat, też i teatr się zmienia, musi być wyposażenie techniczne na miarę XXI wieku.

– Wcześniej wsłuchiwaliśmy się w bolączki pana dyrektora dama Orzechowskiego i wszystkie uwagi staraliśmy się uwzględnić – kontynuuje Jacek Bułat. – Dostęp widza do teatru się zmieni, już nie będziemy tymi kiepskimi schodami chodzili, tylko w narożnikach będą schody szklane, współczesne, powinny robić wrażenie.

Zadaniem konkursu była zmiana elewacji frontowej teatru. Znikną ciężkie aluminiowe, niefunkcjonalne okna, nowe okna nie będą miały podziałów aluminiowych, będą też nowe drzwi wejściowe, opowiada projektant. Łącznik straci masywne ściany, pojawi się szkło, z daleka będzie widać prześwit.

W miejsce obecnych, niefunkcjonalnych balkonów na widowni, pojawią się nowe, inaczej ukształtowane, o większym nachyleniu. Barek znajdzie na parterze, nieduży, projektanci przewidują, że część stolików i krzesełek w letnim sezonie będzie ustawionych na zewnątrz.

Ta sama pracownia wykonała, zrealizowany dwa lata temu, projekt audytorium Politechniki Gdańskiej.

Adam Orzechowski: „W Przejściu Bramnym nowa scena”

– Chcemy po pierwsze mieć kompatybilny obiekt, który będzie nam mógł gwarantować nie tylko ruch widzów, ale również działania artystyczne – mówi Adam Orzechowski. – Będziemy mieli dwie równoległe małe sceny, połączone ze sobą i z foyer. Projekt daje szanse na dobrą komunikację, przez łącznik będzie można wejść do Starej Apteki, do nowej sali prób. Zależy nam też na tym, żebyśmy prace wykonywali etapami, by ciągłość pracy mogła być zachowana. Na razie mamy pieniądze na projekty.

Praca koncepcyjna, która wygrała, musi zostać, po wprowadzeniu sugestii i uwag Sądu Konkursowego, zrealizowana w bardzo krótkim terminie, aby wykonanie mogło zacząć się jeszcze w tym roku. W połowie 2015 roku przypada 250 lecie teatru publicznego w Polsce, w Gdańsku także będą obchody, do tego czasu gotowa być powinna nowa mała scena w miejscu, w którym przed laty działał duży teatralny bufet, jest to tak zwane Przejście Bramne.

– Wtedy zaczną się roboty na scenie „Malarnia”, z której przedstawienia przeniesione zostaną właśnie tutaj – kontynuuje dyrektor. – „Malarnia” będzie musiała być zrobiona na nowo, być może, że trzeba będzie nawet zburzyć ściany.

Kiedy obie małe sceny będą działały, zamknięta zostanie na okres około roku duża scena i tam zaczną być prowadzone prace.

– Wyrzucimy wszystkie urządzenia na dużej scenie, w tym zapadnię, one nie działają, zamontowane zostaną nowe, wszystko musi być sprawne – wyjaśnia Orzechowski. – Ten etap robót nastąpi nie wcześniej, niż za dwa, trzy lata.

* * *

Projekt Teatru Wybrzeże pt. „Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże – Dużej Sceny i Sceny Malarnia. Etap I – przygotowanie dokumentacji projektowej” jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 10, Poddziałanie 10.2.2). Kwota dofinansowania wynosi 573.750,00 zł netto. Kwota ta stanowi 75% wartości projektu (łączna wartość projektu to 765 000 zł netto). Zwycięska Autorska Pracownia Architektoniczna – Jacek Bułat wykona, na podstawie koncepcji architektonicznej, która otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie, dokumentację projektową dla inwestycji pt. „Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże – Dużej Sceny i Sceny Malarnia – wraz z poprawą stanu zabytkowego obiektu Starej Apteki wraz z Przejściem Bramnym i podniesieniem jakości przestrzeni publicznej na ulicy Teatralnej” planowanej do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020. Ostatecznym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże.

Katarzyna Korczak

 

 

 

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *