Dialog edukacyjny na poziomie regionalnym

struk_mieczyslaw

Mieczysław Struk

Pierwsze posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej. W poniedziałek, 2 czerwca 2014 r., o godz. 11 rozpocznie się pierwsze posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej, powołanej uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego. Jest to pierwsza w Polsce tego typu rada o zasięgu wojewódzkim. Spotkanie z udziałem marszałka Mieczysława Struka odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Celem powołania i funkcjonowania rady jest opiniowanie podstawowych kierunków polityki oświatowej w regionie. Dzięki uspołecznieniu procesu podejmowania kluczowych decyzji w obszarze edukacji możliwe będzie zapoczątkowanie dialogu edukacyjnego na poziomie regionalnym. Dialog ten, i związana z nim współpraca, są warunkami efektywnego i systemowego podnoszenia jakości pomorskiej edukacji w ramach działalności poszczególnych zaangażowanych podmiotów. Jest to szczególnie istotne w czasie poprzedzającym rozpoczęcie wydatkowania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w którym zaplanowano niemal 30% więcej funduszy na rozwój edukacji w naszym regionie.

Do prac w Pomorskiej Radzie Oświatowej zaproszeni zostali przedstawiciele różnych instytucji i środowisk: samorządowcy, związki zawodowe, rektorzy szkół wyższych, dyrektorzy szkół, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, przedstawiciele mediów, rad rodziców oraz młodzieżowych rad działających przy jednostkach samorządu terytorialnego.

– Od pewnego czasu wyraźnie artykułuję następującą myśl: odpowiedzialność za jakość edukacji spoczywa na barkach samorządów lokalnych. Nie mówię tutaj o kwestii finansowania funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. To zadanie oczywiste i wynikające z przepisów prawa. Mam na myśli jakość, a zatem zapewnienie jak najlepszego startu w przyszłość młodym pokoleniom. To podejście do roli samorządów, które nazywam Pomorskim Systemem Jakości Edukacji, ma charakter unikatowy w skali kraju – wyjaśnia marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, który otworzy pierwsze posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej. – Ponadto dla wszystkich wymienionych środowisk Pomorska Rada Oświatowa stworzy możliwość rzeczowej i efektywnej wymiany poglądów. Działalność rady ma charakter doradczy, ale z uwagi na autorytet zaangażowanych osób i instytucji myślę, że uchwały rady będą wytyczać kierunki rozwoju edukacji w naszym regionie.

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *