Kategoria: Z życia SDP Gdańsk

0

Jak wstąpić do SDP?

Jak wstąpić do SDP? Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz przyjmująca statutowe cele Stowarzyszenia – określa statut SDP. Do czego upoważnia...